Eldmiljö

Sigtuna Domino

Vedeldad braskamin, med ett yttre hölje av lackerad stålplåt i hög kvalité
och med brännjärn av gjutjärn i eldstaden. Kaminen är omramad av massiv
finsk täljsten i yppersta kvalité. Kaminen har ca 230 kg täljsten, vilket
gör att den ger lång eftervärme.

23,900.00 kr

Mer information om Sigtuna Domino

Vedeldad braskamin, med ett yttre hölje av lackerad stålplåt i hög kvalité och med brännjärn av gjutjärn i eldstaden. Kaminen är omramad av massiv finsk täljsten i yppersta kvalité. Kaminen har ca 230 kg täljsten, vilket gör att den ger lång eftervärme. Förbränningskammarens delar är utbytbara. Kaminen är avsedd för uppvärmning och trivseleldning i bostaden. Kaminen ska anslutas till rökkanal dimensionerad för rökgastemperatur med max. 350C.

Additional information