Eldmiljö

Göteborg

Vedeldad braskamin, med ett yttre hölje av lackerad stålplåt i högsta
kvalitet och med brännjärn av gjutjärn i eldstaden. Kaminen är klädd med
värmelagrande serpentinsten, vilket är ett material likvärdigt med
täljsten. Det går att ansluta tilluft. Den har bra fungerande konvektion
och sprider värmen i bostaden väl. Förbränningskammarens delar är
utbytbara. Kaminen är avsedd för uppvärmning och trivseleldning i bostaden.
Kaminen ska anslutas till rökkanal dimensionerad för rökgastemperatur med
max. 350C.

22,900.00 kr

Mer information om Göteborg

Vedeldad braskamin, med ett yttre hölje av lackerad stålplåt i högsta kvalitet och med brännjärn av gjutjärn i eldstaden. Kaminen är klädd med värmelagrande serpentinsten, vilket är ett material likvärdigt med täljsten. Det går att ansluta tilluft. Den har bra fungerande konvektion och sprider värmen i bostaden väl. Förbränningskammarens delar är utbytbara. Kaminen är avsedd för uppvärmning och trivseleldning i bostaden. Kaminen ska anslutas till rökkanal dimensionerad för rökgastemperatur med max. 350C.

Additional information